fbpx

Biogas er kendt som en miljøvenlig energikilde, da den lindrer to store miljøproblemer samtidigt:

1️⃣ Den globale affaldsepidemi, der frigiver farlige mængder metangas hver dag.
2️⃣ Afhængighed af fossilt brændstof til at dække den globale efterspørgsmål af energi.

Europæiske regler kræver, at fødevareindustrien opretter separate indsamlingssystemer for bioaffaldet de producerer, samt for at optimere deponering, forbrænding og biologisk behandling, dvs. ved kompostering eller anaerob fordøjelse.

Optimal styring af bioaffald reducerer drivhusgasemissioner (GHG), der genereres når det ikke behandles ordentligt. Det omdanner også dette affald til nye ressourcer – især grøn energi og gødning.Ved at konvertere organisk affald til energi udnytter biogas naturens elegante tendens til at genbruge stoffer til produktive ressourcer. Biogasgenerering genvinder affaldsmaterialer, der ellers ville forurene lossepladser; forhindrer brugen af ​​giftige kemikalier i spildevandsrensningsanlæg og sparer penge, energi og materiale ved at behandle affald på stedet. Desuden kræver biogasforbrug ikke fossil brændstofekstraktion for at producere energi. Biogas består af to gasarter – metan og kuldioxid. Biogas fremkommer ved en biologisk nedbrydningsproces, som starter når organisk materiale opvarmes i et anaerobt miljø.

Metan har et højere global opvarmningspotentiale end kuldioxid, hvilket konkret dækker over, at metan over et årti fanger 20 til 30 gange mere varme i atmosfæren end kuldioxid. Dette betyder, at når et rådnende brød omdannes til biogas, vil brødets miljøpåvirkning være ca. 10 gange mindre end hvis det blev efterladt til forrådnelse på en losseplads. Hos Lolks Industrial Services har vi stor fokus på bæredygtighed og arbejdsmiljøforhold. Vores branche har man tidligere ikke forbundet med bæredygtighed, så det er vigtigt for os at tænke bæredygtighed ind i vores forretningsudvikling.

For at sikre kvaliteten af processen har vi lagt ø400 gasrør med sporingskabel og GPS- afmærkning på alle svejsningerne.
Gasrørsystemet er selvfølgelig blevet trykprøvet med nyeste teknologi.
Alt er svejset med nyeste certifikater, hvilket har afgørende betydning for svejsearbejdets kvalitet og at vores kunder kan være sikre på, at arbejdet bliver lavet efter de gældende normer og regler.

Fordele ved PE Gasrør:
✔️ Modstår kemiske forhold og elektronkemisk korrosion
✔️ Lav flow modstand: glatte indvendige vægge og lav friktion
✔️ Genanvendt og miljøvenligt